קידום מדיניות

החברה פועלת נמרצות לקידום תחום החקלאות העירונית באמצעות שינוי חקיקה וקידום מדיניות תומכת. גם במשרדי ממשלה וגם ברשויות המקומיות. ​ 
שינוי חקיקה סטטוטורית פיתוח מסמכי מדיניות הרכבת תכנית אסטרטגית לתשתית מזון עירונית העלאת מודעות עובדי הציבור ומקבלי ההחלטות.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • באקדמיה לחקלאות עירונית, אנו מעבירים הרצאות ברחבי הארץ לאוכלוסיות שונות כמו: מתכנני ערים, אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, אנשי סביבה ורשויות מקומיות ומקדמים את השיח על תשתית המזון העירונית.

  • אנו מכשירים מעל 40 מתנדבים, מתמחים ומלגאים מדי שנה, על מנת שיהפכו לשגרירים של המחר.

Did you know?

Get Involved

Other projects in this area:

Other projects in this area:

חקלאי גבעון
חקלאי גבעון
האקדמיה לחקלאות עירונית
האקדמיה לחקלאות עירונית
גג המאכל של שנקין
גג המאכל של שנקין
קהילת חקלאי אוניברסיטת תל אביב
קהילת חקלאי אוניברסיטת תל אביב