חקלאי אביב

הפרויקט הושק באוקטובר 2016

איזור: צפון תל אביב

Get Involved

Our work is spread in many areas. This project is carried out in the following fields: