School for the training of urban farmers

סיורים

הידרופוניקה למתחילים - לקבוצות

לומדים- מלקטים ושותים תה קר - מיץ גינה

מדריך מקצועי של החברה לחקלאות עירונית

באחד מאתרי החברה לחקלאות עירונית או אצלכם בארגון