הכנת פסטו עם חקלאי הירדן

כתובת תימסר למשתתפים במייל חוזר

Location:

49 ש"ח

price:

לכל המשפחה

: Suitable for ages

לא נדרש

preliminary knowledge:

פסטו טרי ואיכותי

What do you get:

Date of activity: