האקדמיה לחקלאות עירונית.png

School for the training of urban farmers

הרצאות בשבילי

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

הרצאת אונליין - מהגג לצלחת

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה