האקדמיה לחקלאות עירונית.png

School for the training of urban farmers

הרצאות

סדנה להכנת תמציות ושמנים מצמחי מרפא

חקלאים צעירים יוצרים ומחלקים פסטו טרי לתושבים

מהגג לצלחת - הרצאה לקבוצות

הרצאה על המהפכה החקלאית החדשה

חקלאות הידרופונית בישראל - הרצאה לקבוצות

SANTORINI

הרצאה לחקלאים הידרופוניים

הרצאה למגדלים הידרופוניים

הרצאה על החקלאות העירונית בישראל

SANTORINI

הכנת דשן - קומפוסט - לקבוצות

הרצאה על הכנת קומפוסטר ביתי

החקלאות העירונית בישראל - הרצאה לקבוצות

הרצאה על המהפכה החדשה